Pål Magne Ånestad

Meg under vann, selv om jeg vanligvis oppholder meg på land. Foto: Tomas Eskeland

Velkommen til tilbeinet.no!

Mitt navn er Pål Magne Ånestad, og det er jeg som eier og driver nettstedet. Jeg er utdannet jurist og har i tillegg erfaring som gründer og fra nettmarkedsføring. Tanken bak tilbeinet.no er å gi lett tilgjengelig informasjon om rettslige spørsmål, særlig arbeidsrettslige. Over tid er planen å utvide til flere temaer, men jeg har lært meg ikke å ta meg vann over hodet.

Jeg startet nettstedet i januar 2018, da jeg plutselig fikk mye tid til overs som følge av at jeg tok en sluttpakke. Jeg har lenge lekt med tanken på å gjøre noe for meg selv og så dette som en glimrende mulighet.

Merk at jeg ikke har bevilling til å gi rettshjelp og kan derfor ikke bistå i enkeltsaker.

Arbeidserfaring

 • Lindorff AS, Data Protection Officer, 2019 - d.d.

 • Ullensaker kommune, personvernombud, 2018 - 2019

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet, juridisk rådgiver, 2014 - 2017

 • FreeStocks AS, aktiv medeier, 2012 - 2016

 • Gatejuristen, prosjektleder, 2012 - 2013

 • Gatejuristen, frivillig saksbehandler/jurist, 2011 - 2012

Utdanning

 • Universitetet i Oslo, enkeltemner (privacy and data protection og cybersecurity regulation), vår 2018

 • Universitetet i Bergen, master i rettsvitenskap, 2006 - 2012

  Spesialisering innen design- og patentrett, varemerkerett, markedsføringsrett og rettshjelp. Masteroppgave: «Patentering av programvare – oppfinnelsesbegrepet og kravet til teknisk karakter» (ekstern lenke til BORA)

 • Universitetet i Bergen, enkeltemner, 2005 - 2006

 • Universitetet i Stavanger, sosiologi årsstudium, 2004 - 2005

Media

Kontakt meg